Grupa pszczółki

Nadrzędna kategoria: Przedszkole Kategoria: Grupy

Do grupy Pszczółek w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 25 dzieci w wieku 6 lat. Do naszego przedszkola dołączyło dwoje nowych dzieci tj. Filip Gierat i Natalka Piwowarczyk. Dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, gdyż we wrześniu 2018 roku rozpoczną naukę w klasie 1.    Wychowawstwo pełni Pani mgr Joanna Ralska-Lenart 

Pszczółki to grupa dzieci radosnych, aktywnych i pracowitych. Dzieci codziennie oprócz różnorodnych zabaw uczestniczą w zajęciach wychowawczo - dydaktycznych realizując program M. Kwaśniewskiej oraz W. Żaby-Żabińskiej "Nasze przedszkole". Dzieci pracują na kartach pracy: "Tropiciele "- roczne przygotowanie przedszkolne.

Życie przedszkolaków toczy się według następującego ramowego rozkładu dnia:

7.30 - 8.00 - Dowolne formy aktywności dzieci wg zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi szczególnych zabiegów wychowawczych lub dydaktycznych

8.00 - 8.30 - ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne usprawniające procesy poznawcze, gry i zabawy zespołowe, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania

8.30 - 9.00 - śniadanie, czynności higieniczne

9.30 - 10.30 - zajęcia organizowane wynikające z realizacji programu i planu pracy z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, obejmujące wszystkie obszary edukacji

10.30 - 11.30 - spacery, wycieczki, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, czytanie literatury dziecięcej,

12.00 - 12.25 - obiad

do 12.30 - ćwiczenia grafomotoryczne, gry i zabawy stolikowe, rozchodzenie się dzieci.

Grupa Pszczółek uczestniczy również dwa razy w tygodniu w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez Panią Jadwigę Kuras oraz w katechezie prowadzonej przez Pana Łukasza Jedynaka. 10 dzieci bierze udział w zajęciach logopedycznych prowadzonych przez panią Ewę Rozwadowską.

Harmonogram:

Wtorek            7.30 - 8.00          religia

Środa              7.30 - 8.00          religia 

Poniedziałek     12.30-13.00      j. angielski

Czwartek         9.00-9.30         j. angielski

Pszczółki, pod czujnym okiem pani Asi, przygotowują się do stałych uroczystości przedszkolnych (Pasowanie, Spotkanie ze św. Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty) ucząc się wierszy, piosenek, tańców i odgrywania ról w inscenizacjach. Wiele radości sprawiają dzieciom również spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki, wycieczki, konkursy, zabawy oraz przeprowadzane akcje tematyczne.

Grupa smerfy

Nadrzędna kategoria: Przedszkole Kategoria: Grupy

Grupa Smerfów w roku szkolnym 2017/2018 liczy 25 dzieci w tym 9 dziewczynek i 16 chłopców. Do grupy należą dzieci w wieku czterech i pięciu  lat. 

Wychowawstwo pełni Pani mgr Beata Dudzik oraz Anna Ślósarz

Smerfy są bardzo ciekawe świata i interesują się wszystkim, co je otacza. Bardzo lubią ruch,  chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych, które rozwijają ich umiejętności oraz podejmują różne formy aktywności, związane ze swoimi zainteresowaniami. Dużo czasu spędzają na wspólnej zabawie, ale pamiętają też o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Podczas zajęć starają się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy. Uczą się m.in. wierszy, piosenek, kroków tanecznych, wykonują różne prace plastyczne. Dużo radości sprawiają im spacery oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  Dzieci realizują program wychowania przedszkolnego:  "Nasze przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Dzień w przedszkolu każdego "Smerfa" upływa zgodnie z ramowym rozkładem dnia, który przedstawia się następująco:

7.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

8.00 - 8.30 - zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę (praca indywidualna), rozmowy kierowane na tematy zgodnie z zainteresowaniem dzieci, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 

8.30 - 9.20 - śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu

9.30 - 10.40 - realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg. planów miesięcznych, kształtowanie właściwej postawy społecznej, rozwijanie sprawności umysłowych, ruchowych,  w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatyw przez dzieci, 

10.40 - 11.45 - pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci - zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie lit. dziecięcej

11.50 - zabiegi higieniczne przed posiłkiem

12.00-12.30 - obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie

do 13.00   - różne działania stymulujące rozwój dziecka, również zabawy organizowane w sali, rozchodzenie się dzieci będących do 13.00

13.15 - 14.30 - odpoczynek poobiedni - leżakowanie, 

14.45 - 15.00 - zabiegi higieniczne przed posiłkiem - podwieczorek, zabiegi higieniczne po posiłku

15.30 - 17.00 - ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, działalność plastyczno - konstrukcyjna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

Grupa Smerfów uczestniczy również dwa razy w tygodniu w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez Panią Jadwigę Kuras oraz w katechezie prowadzonej przez Pana Łukasza Jedynaka.

Harmonogram:

Poniedziałek      j. angielski  9.00 - 9.30

Wtorek              religia     8.00 - 8.15  

Środa                religia     8.00 - 8.15 

Czwartek    j. angielski   11.00-11.30

Wszystkie zajęcia w przedszkolu wzbogacone są o zaplanowane wycieczki oraz  spacery w okolice naszego przedszkola. Dzieci również przygotowują się i biorą udział w uroczystościach organizowanych w ciągu roku. Są to między innymi: Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty.

W grupie Smerfów czas upływa pod znakiem zabawy. Jest tam zawsze radośnie i bardzo wesoło. Dzieci są uśmiechnięte i pełne entuzjazmu, chętnie podejmują różnorodne formy aktywności, które pozwalają im rozwijać i doskonalić swoje umiejętności i zainteresowania. Spędzając czas wspólnie, uczą się zasad współdziałania, ćwiczą swoją siłę woli, przełamują słabości, a po ciężkiej pracy relaksują się i odpoczywają słuchając kołysanek.

Grupa tygryski

Nadrzędna kategoria: Przedszkole Kategoria: Grupy

Tygryski to najmłodsza grupa w naszym przedszkolu licząca 24 dzieci, w tym 12 chłopców i 12 dziewczynek w wieku 3 i 4 lata. Wychowawstwo pełnią Pani  mgr Urszula Pułtorak oraz Pani mgr Ewa Jania.

W pierwszych miesiącach naszej przygody z przedszkolem było troszkę smutku i łez wywołanych tęsknotą za rodzicami. Nie jest łatwo wejść do Sali zostawiając za progiem mamę i tatę, dlatego  od pierwszego dnia stwarzaliśmy w naszej grupie warunki do łagodnej adaptacji, budowaliśmy zaufanie, ustalaliśmy zasady bezpieczeństwa i poznawaliśmy się nawzajem.

Dzisiaj Tygryski mogą z dumą powiedzieć, że w przedszkolu nie ma czasu na tęsknotę! Jesteśmy uśmiechnięci, chętni do nauki i zabawy. Z łatwością przyswajamy nową wiedzę, ponieważ jesteśmy bardzo ciekawi otaczającego nas świata. Chętnie uczymy się także nowych wierszy i piosenek, uczestniczymy w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach.

            Pracujemy na kartach pracy „Kolorowy start” dla 3 i 4 latków. Realizujemy program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole"autorstwa M. Kwaśniewskiej oraz W. Żaby-Żabińskiej

Bardzo podobają nam się zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne – to czas kiedy możemy kombinować, wymyślać i tworzyć, lecz zdecydowanie najbardziej lubimy zabawy ruchowe. Każdy wie, że brykanie to rzecz, którą Tygryski lubią najbardziej J  Dzięki pysznym i zdrowym posiłkom, które przygotowują dla nas Panie kucharki gromadzimy siłę na cały rok! Mimo naszej brykającej natury staramy się być grzeczni i pamiętać o zwrotach grzecznościowych „przepraszam, proszę, dziękuję”.

                                                                                                                   

Grupa Tygryski ma następujący plan dnia:

7.00 - 8.15 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.15 - 8.45 - zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę (praca indywidualna), rozmowy kierowane na tematy zgodnie z zainteresowaniem dzieci, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

8-45 - 9.00 - zabiegi higieniczne przed śniadaniem

9.00 - 9.40 - śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu

9.40 - 10.40 - realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg. planów miesięcznych, kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatyw przez dzieci

10.40 - 11.45 - pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci

11.45 - 12.15 - zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań

12.15 - 12.30 - zabiegi higieniczne przed posiłkiem

12.30 - 13.00 - obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie, rozchodzenie dzieci (6 godzin)

13.00 - 14.45 - odpoczynek poobiedni - leżakowanie, czynności porządkowe,

14.45 - 15.00 - zabiegi higieniczne przed posiłkiem

15.00 - 15.30 - podwieczorek, zabiegi higieniczne po posiłku

15.30 - 17.00 - ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, działalność plastyczno - konstrukcyjna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

                                                          

„Tygryski” uczestniczą również w zajęciach dodatkowych:

Język angielski prowadzi Pani Jadwiga Kuras a katechezę Pan Łukasz Jedynak.

Harmonogram zajęć dodatkowych:

Wtorek- religia 8:30 – 8:45, język angielski 12:05-12:20

Środa- religia 8.30-8.45

Czwartek- język angielski 10:40 – 10:55

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie
32-406 Zakliczyn, ul. Podgórska 123
tel. +48 12 274-65-17, fax +48 12 274-65-24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: https://zpozakliczyn.pl

gokis siepraw logo kuratoriumbip logo