Historia szkoły

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: Szkoła

Nie wiadomo kiedy powstała szkółka parafialna w Zakliczynie, pierwsza wzmianka o wynagrodzeniu nauczyciela w Zakliczynie pochodzi z 1529 r. Kolejne wzmianki są z lat 1657, 1781. W 1855 ks. Jędrzej Kowalczyk i Feliks Damian Brzeziński zakupili budynek z przeznaczeniem na szkołę. W 1857 r. 8 sierpnia podwyższono szkółkę parafialną na szkołę trywialną. Wtedy to po raz pierwszy w historii wprowadzono przymus posyłania dzieci do szkoły. Uczęszczało wtedy do szkoły 37 uczniów. W 1859 r. liczba uczniów wzrasta do 69. Posadę nauczyciela objął wtedy Stanisław Dymek organista. Kolejnymi nauczycielami była Aniela Porębska kierująca szkołą do 1889 r. Po niej w szkole nauczał Ferdynand Kłapa, od 1897 r. Helena Adwentowska. Od 1903 r. szkoła w Zakliczynie stała się placówką 2 klasową z 3 nauczycielami. Od 1906 r. kierownikiem szkoły był Jan Załubski z żoną Ludwiką Bąkowską. W 1912, także w okresie I wojny światowej funkcję kierownika szkoły pełnił Jan Mytkoś.

W 1923 r. przeniesiono siedzibę szkoły z organistówki do dawnego budynku gminnego. Od 1 styczna 1925 r. szkoła stała się szkołą 5 klasowa, a jej kierowniczką została Zofia Guzikówna. Wraz z nią pracowały Janina Ziębianka i Aniela Najdrówna. Były to czasy wielkiego kryzysu ekonomicznego, nie wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły. Uznając zasługi nauczycieli w 1937 r. inspektor szkolny w Wadowicach przemianował szkołę w Zakliczynie na szkołę II stopnia. Wybuch II wojny światowej położył kres pomyślnemu rozwojowi szkoły.

W latach okupacji kierownikiem szkoły w Zakliczynie była Władysława Grzybowska, która uczyła wraz z Zofią Guzikówną i Władysławą Borowczyk (pochowana na cmentarzu w Zakliczynie). W czasie przejścia frontu w 1945 r. w szkole był szpital polowy, Niemcy wycofując się spalili szkołę. Po wojnie nauka odbywała się w niezwykle trudnych warunkach w budynku pożydowskim tzw. Heślówce. W 1946 r. zawiązał się Komitet Budowy Szkoły. Po wielu niezgodnościach zwłaszcza co do zakupu (zamiany) parceli pod budowę, środków transportu, materiałów, w końcu 26 września 1949 r. rozpoczęto budowę szkoły. 16 października 1949 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego co uwidocznione jest na budynku szkoły. Starano się pozyskać różnego rodzaju środki, m.in. z Funduszu Inwestycyjnego i z powiatu. Komitet urządzał zabawy dochodowe z przeznaczeniem dochodu na budowę szkoły. Zofia Guzik do końca swojej pracy kierowała szkołą „na Heślówce”. Dopiero w 1952 roku oddano do użytku murowaną szkolę, jej kierownik w tym okresie była Urszula Baran (z Sułowskich).

Kolejno dyrektorami szkoły byli:
•    Józef Maniecki,
•    Stanisław Ślósarz, 
•    Tadeusz Choróbski.

W 1965 r. szkołę objęła Anna Jaśkowiec, szkoła liczyła wtedy 10 oddziałów, 9 etatów nauczycielskich i 270 uczniów. W latach 1975- 86 dyrektorem szkoły był Leszek Wierzba. W 1976 r. utworzono w budynku szkoły przedszkole, dyrektorem przedszkola została Barbara Gawęda. Uczęszczało do niego 20 - 25 dzieci.

Kolejni dyrektorzy to:
•    Teresa Nowak - 1987/1988
•    Władysław Komperda (w zastępstwie) 
•    Stanisława Machna - 1988 - 1992

Od 1992 r. Gmina Siepraw przejęła wszystkie szkoły na swoim terenie. Dyrektorem szkoły i przedszkola w latach 1992-2002 była Janina Lejda. W 1998 r. oddano do użytku pełnowymiarowe boisko sportowe w Zakliczynie i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole. Uroczyste oddanie sali gimnastycznej (wymiary 24x12), dwóch sal lekcyjnych miało miejsce 7 czerwca 2002 roku. W tym dniu szkoła otrzymał także imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz sztandar. Sztandar dla szkoły ufundowali Mirosława i Józef Cygan. W szkole podczas uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Gminy Siepraw.

W 1999 r. uchwała Rady Gminy w Zakliczynie utworzono Zespół Placówek Oświatowych tj. szkoła + przedszkole.

Kolejnym dyrektorem placówki w latach 2002-2005 był Andrzej Pawlikowski.

W roku szkolnym 2005/2006 dyrektorem zespołu została Renata Nowak-Karcz.

Odsłony: 32005

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie
32-406 Zakliczyn, ul. Podgórska 123
tel. +48 12 274-65-17, fax +48 12 274-65-24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: https://zpozakliczyn.pl

gokis siepraw logo kuratoriumbip logo