Ochrona Danych Osobowych

Nadrzędna kategoria: Szkoła Kategoria: Dokumenty szkolne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

ADMINISTRATOR

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie z siedzibą w 32-406 Zakliczyn ul. Podgórska 123.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Dyrektor Zespołu wyznaczył inspektora ochrony danych p. Michała Skowrona, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji ustawowych zadań placówki: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  na podstawie  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), oraz   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. Zm),
 • udziału uczniów w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 • publikacji wizerunku i osiągnięć ucznia na tablicach szkolnych, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 • odebrania uczniów ze szkoły przez osoby niebędące rodzicami lub prawnymi opiekunami na podstawie pisemnej zgody - -  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Kuratorium Oświaty
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 • Urząd Gminy Siepraw,
 • Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu,
 • Firma Vulcan– dziennik elektroniczny na podstawie umowy powierzenia  
 • Inne na wniosek np. GOPS, Sąd.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie pisemnej zgody jest dobrowolne, konsekwencją niewyrażenie zgód będzie:

 • Brak publikacji osiągnięć ucznia,
 • Brak publikacji wizerunku ucznia,
 • Brak możliwości udziału w konkursach i zawodach,
 • Brak możliwości odebrania ucznia przez osobę inną niż rodzice.
Odsłony: 3276

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie
32-406 Zakliczyn, ul. Podgórska 123
tel. +48 12 274-65-17, fax +48 12 274-65-24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: https://zpozakliczyn.pl

gokis siepraw logo kuratoriumbip logo