Aktualności rok szkolny 2020 / 2021

 

Kontunuacja zdalnego nauczania i ferie zimowe

W związku z ogłoszonym Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż nauka zdalna dla kl. I- VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r., która odbywać się będzie według dotychczasowych zasad.
Natomiast ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza, w roku szkolnym 2020/ 2021, ferie zimowe na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Renata Nowak-Karcz


Zebrania klasowe

W dniu 24.11.2020 r., 25.11.2020 r. i 26.11.2020 r. (tj. wtorek, środa i czwartek) odbędą się zdalne zebrania klasowe rodziców - Google Meet (przez konta uczniów) wg następującego harmonogramu:

24.11.2020 r. (wtorek):

Klasa II - godz. 17.30

Klasa VIII, VI b - godz. 18.00

Klasa III a - godz.18.30

25.11.2020 r. (środa):

Klasa I, VII b - godz. 17.30

Klasa III b- godz. 18.00

Klasa VI a - godz. 18.30

26.11.2020 r. (czwartek):

Klasa V, VII a - godz. 17.30

Klasa IV - godz. 18.00


 
Informuję, że w dniach od 23.11.2020 r. do 27.11.2020 r. kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest pod numerem telefonu 12 373-64-14.


11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w grze edukacyjnej "Godność, wolność i niepodległość".


     Nikt z nas nie rozumie słowa „niepodległość” tak mocno, jak Ci, którzy o nią walczyli. Nikt z nas nie rozumie słowa „wolność” tak mocno, jak Ci, którzy byli gotowi oddać za nią życie. Współczesny człowiek walczy o wolność i buntuje się, kiedy zostaje ograniczony zasadami i prawem, a przecież to właśnie dzięki zasadom i przepisom prawa człowiek może być wolny i bezpieczny.11 11

     Ilu z nas wspomina czasy, kiedy Polak nie mógł mówić w swoim ojczystym języku? Ilu z nas powraca w przeszłość i myśli o tym świecie, w którym nie ma Polski? Ilu z nas jest w stanie wyobrazić sobie mapę świata, na której nie widnieją granice naszego kraju? Wtedy byliśmy zniewoleni. Wtedy podlegaliśmy innym, a wolność była tylko odległym marzeniem ludzi, którzy Polskę nosili w swoich sercach i którzy codziennie o tę Polskę płakali.

     Ponad 120 lat Polacy musieli mierzyć się z tęsknotą za własnym krajem. Nikt z nas, współcześnie nie potrafi sobie wyobrazić tego szczęścia, które towarzyszyło Polakom w dniu 11 listopada 1918 roku. To dzień, kiedy świadomość odzyskania przez Polskę niepodległości dotarła do tych, którzy nigdy nie wątpili, że Polska powróci. To dzień, w którym dało się znowu usłyszeć brzmienie polskiego języka. To dzień, w którym dało się widzieć polskie łzy. Łzy szczęścia, bo zniknął strach, a łańcuch trzymający Polskę w niewoli został zerwany.

     Nasz zniewolony naród odzyskał niepodległość dzięki zjednoczeniu ludzi, dzięki wspólnemu działaniu, dzięki szanowaniu siebie i swojego kraju. Polska odzyskała wolność dzięki tym, którzy kierowali się miłością do ojczyzny i do drugiego człowieka. Polska powróciła dzięki tym, którzy nie stracili wiary. To wiara przez ten trudny czas niewoli dawała Polakom nadzieję i siłę, że wolność powróci. Polska odzyskała niepodległość, bo pozwoliła się prowadzić drogą Boga pod ochroną Matki Bożej.

Zastanówmy się czy my- obywatele Polski możemy coś zrobić dla naszej ojczyzny dziś, kiedy jest wolna?

Kierując się miłością do Polski i szacunkiem do tych, którzy oddali życie za ojczyznę uczcijmy chwilą ciszy pamięć i odwagę tych, którzy zginęli walcząc o naszą przyszłość. Pamiętajmy, jak ważna jest wiara, szac.unek i miłość do kraju i drugiego człowieka. Nauczmy się szanować swoje poglądy, odmienne zdanie i nie atakujmy siebie nawzajem. Nie odbierajmy sobie .wolności słowa. Nie musimy myśleć tak samo, aby się szanować. Gdyby różnice poglądów wygrały 120 lat temu, gdyby różnice poglądów podzieliły wtedy polskie serca – być może kraj, w którym żyjemy dzisiaj, nie byłby Polską. Pamiętajmy, wspominając historię naszego kraju, że tylko zjednoczeni mamy w sobie siłę, a kierując się słowami religijnej pieśni przed ołtarze  Boga zanieśmy błaganie:

„Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.”

Ewa Jania


11


Zdalne nauczanie dla kl. I-VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż:
1. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną od dnia 9 listopada 2020 r. – stosowne regulacje zostały przesłane Rodzicom przez dziennik elektroniczny.
2. Uczniowie klas IV- VIII w dniach od 9 do 29 listopada 2020 r. kontynuują naukę zdalną wg dotychczasowych zasad.
3. Nauka dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian.


Dla potrzeb zdalnego nauczania także w kl. I- III została uruchomiona platforma G-Suite i na niej nauczyciele oraz uczniowie będą pracować od poniedziałku 09.11.2020 r. Indywidualne loginy i hasła uczniów zostały rozesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

Renata Nowak-Karcz


Zdalne nauczanie dla klas IV-VIII

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. informuję o przejściu na tryb zdalnego nauczania w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej w Zakliczynie od dnia 24.10.2020 r. do dnia 8.11.2020 r.

Przedszkole i kl. I- III będą funkcjonowały bez zmian.

Dla potrzeb zdalnego nauczania została uruchomiona platforma G-Suite i na niej nauczyciele oraz uczniowie będą pracować od poniedziałku 26.10.2020 r. Indywidualne loginy i hasła uczniów zostały rozesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła. Proszę zwrócić uwagę, że loginy nie zawierają polskich znaków.


Dzień Edukacji Narodowej

Jest czas pracy, jest i czas świętowania, a przy tym czas refleksji, czas wyrażenia wobec wszystkich słów uznania i podziękowania.den

Kochani uczniowie, za ten wysiłek, pracę, zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków jesteśmy wdzięczni Wam, ale także Waszym Rodzicom.

Szkoła jest najważniejszym zadaniem jakie stoi przed Wami.

Życzę Wam, byście zawsze spotykali w niej przyjazny klimat, zrozumienie i życzliwość.

 

Drogim Rodzicom życzę, by zachowanie dzieci, zdobyta przez nich wiedza i umiejętności wyzwalały radość, dumę.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły i przedszkola dziękuję za wszystko. Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie. Niech Wasza praca przyczynia się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów.  

Nauczycielom i Wychowawcom życzę wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu dzieci, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność były ich dewizą życiową. Życzę także satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z listem skierowanym do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie Mleko i Owoce w szkole.

List


Ubezpieczenie od NNW w r. sz. 2020/2021

Od 01.10.2020 r. do 30.09.2020 r. decyzją Rady Rodziców w ZPO w Zakliczynie będzie obowiązywało ubezpieczenie od NNW zaoferowane przez firmę InterRisk. Dzieci ubezpieczone będą na sumę ubezpieczenia 20.000 zł. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Poniżej przedstawiamy Państwu Ogólne Warunki Ubezpieczenia, druk zgłoszenia szkody oraz oświadczenie o zapoznaniu się z OWU.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Druk zgłoszenia szkody

Oświadczenie


Odpłatność za Przedszkole i płatne obiady

Kwotę należną do zapłaty podaje telefonicznie Pani Jadwiga Matoga - intendentka pod numerem telefonu 12 274-65-17 wew. 15:

w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 7.00 do 11.00

we wtorek, czwartek w godz. od 11.00 do 15.00.

 

Wpłat należy dokonać na następujący nr konta:

Odbiorca: Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie   ul. Podgórska 123   32-406 Zakliczyn

Nr konta: 47 8591 0007 0240 0000 0231 0001


Zmiana zasad w czerwonej strefie

Szanowni Rodzice,

W związku z objęciem naszego powiatu strefą czerwoną i co za tym idzie wprowadzonymi obostrzeniami, od dnia 6 października 2020 r. do odwołania w naszej szkole i przedszkolu obowiązują następujące zasady:

- bezwzględnie do budynku szkolnego/ przedszkolnego wchodzą tylko dzieci, uczniowie i pracownicy;

- dzieci przedszkolne rano odbierane są przy wejściu do budynku przez pracowników przedszkola i w ten sam sposób po południu przekazywane rodzicom,

- bezwzględne noszenie maseczek we wspólnej przestrzeni (korytarze, szatnie) i dezynfekcja rąk.

Aby odebrać dziecko ze świetlicy, należy zadzwonić pod numer telefonu 12 2746517 i wybrać nr wew. 17 lub 14.

Przy ładnej pogodzie należy sprawdzić, czy dzieci nie są na placu zabaw.

 

Dyrekcja ZPO w Zakliczynie


Zebrania klasowe

W dniu 09.09.2020 r. i 10.09.2020 r. (tj. środa i czwartek) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

 09.09.2020 r. (środa):

Klasa VII b - godz. 17.45 - sala nr 7

Klasa VI b - godz. 17.45 - sala nr 8

Klasa VII a - godz. 17.45 - sala nr 5

Klasa VI a - godz. 18.30 - sala nr 10

Klasa III b - godz.18.30 - sala nr 2

Klasa VIII - godz. 19.00 - sala nr 4

10.09.2020 r. (czwartek):

Klasa III a - godz. 17.00 - sala nr 2

Klasa II - godz. 17.00 - sala nr 1

Klasa V - godz. 17.45 - sala nr 9

Klasa I - godz. 18.30 - sala nr 2

Klasa IV - godz. 19.00 - sala nr 3


 Wytyczne dla rodziców i uczniów obowiązujące w szkole od 01.09.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi w naszej szkole od 1.09. 2020 r. Każdy uczeń otrzyma je jutro do uzupełnienia i podpisania przez Państwa. Podpisane karty uczniowie powinni przynieść 2.09. i oddać do wychowawcy.

Wytyczne


Świetlica w roku szkolnym 2020/2021

Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia na świetlicę. Przypominamy, że z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie wyłącznie obojga rodziców pracujących.

Karta zgłoszenia na świetlicę


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem (link) oraz zasadami rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w ZPO w Zakliczynie.

Harmonogram

 

Ostatnie promienie słońca, ostatnie lata westchnienie.1

Po wakacjach zostało już tylko ciepłe wspomnienie.

Czas powrócić do szkoły – odważnym i pewnym krokiem

Aby się pięknie przywitać z nowym i szkolnym rokiem.

Spotkamy się w swoich klasach, w ławkach swych usiądziemy

Zdobywać nowe szczyty edukacyjne będziemy.

Z nową energią i siłą z plecakiem ciekawości

będziemy nadal rozwijać swoje skrzydła zdolności.

Za chwilę wszyscy uczniowie znów pierwszy dzwonek usłyszą,

Niech w nowym szkolnym roku ambicje Wam towarzyszą,

Trudności – jeśli być muszą – niech ich będzie niewiele,

Realizujcie z sukcesem wszystkie obrane cele.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie


Dziękujemy całym sercem:damian

za prowadzenie nas jedną z najlepszych dróg, za pokazanie nam tej drogi i nieustanne przypominanie, w którym kierunku i dokąd idziemy.

za zjednoczenie ludzi: wszystkich, a szczególnie młodych, dla których ksiądz zawsze będzie nie tylko Nauczycielem, ale także Przyjacielem.

za każde słowo, które przypominało nam o wartościach najważniejszych w życiu.

za przykład, który mogliśmy czerpać od Księdza przez te wszystkie lata.

Życzymy:

satysfakcji z pełnionej posługi, spokoju ducha i siły, aby nowe miejsce przyniosło nowe możliwości.

Niech Bóg Księdzu błogosławi, a Matka Boża niech ma Księdza w swojej opiece.

Szczęść Boże!

Kilka słów od każdego z nas – niech huczą w głowie każdego dnia!

Być może musiało tak być – w dobre zamiary Boga - wierzę,

Lecz z zakliczyńskiego serca – nikt nam Księdza nie zabierze!

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska ZPO w Zakliczynie


Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii, które należy kupić na r. sz. 2020 / 2021:

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

I

„Bóg jest naszym Ojcem” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielan, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

II

„Kochamy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

III

„Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

IV

„Słuchamy Pana Boga” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

V

„Jezus dla człowieka” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

VI

„W kościele umacniamy wiarę” podręcznik + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

wyd. św. Stanisława BM

VII

„Spotykamy się z żywym Słowem” podręcznik

T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

wyd. św. Stanisława BM

VIII

„Żyjemy w miłości Boga” podręcznik

T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

wyd. św. Stanisława BM


 

Zebranie rodziców uczniów klasy I

Zebranie z rodzicami dzieci klasy pierwszej odbędzie się 31.08.2020 o godzinie 16.30 w ZPO Zakliczyn, w sali nr 2.

Prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego (obowiązkowo maseczka oraz dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły).

 
Wyprawka do kl. I

1. Tornister, plecak (najlepiej sztywny lub z usztywnianą wkładką), a w nim: piórnik wyposażony w następujące przedmioty: linijka 20cm, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, gumka, temperówka zamykana, kredki - najlepiej grube, ołówki 2 szt, klej w sztyfcie, pióro niebieskie z gumką; zeszyty: 16 kartkowy w kolorową linię, 16 kartkowy w kratkę, zeszyt do korespondencji 16 kartkowy w kratkę – wszystkie zeszyty oprawione i podpisane na okładce imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.

2. W szatni: obuwie zmienne – najlepiej z antypoślizgową, białą podeszwą, zapinane na rzepy lub sznurowane(jeżeli dziecko potrafi je zawiązać), w podpisanym worku; strój na W-F: biała koszulka - krótki rękaw, czarne lub granatowe spodenki, w podpisanym worku.

3. W klasie: dwie teczki z gumką; blok rysunkowy – biały i kolorowy A4; blok techniczny – biały i kolorowy A4; plastelina – duża; farby plakatowe (8-12 kolorów); pojemnik na wodę; 2-3 pędzle o różnej grubości; kredki pastelowe; liczydło.

4. Strój galowy: dziewczynka - biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, białe rajstopy; chłopiec – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

BARDZO PROSZĘ, ABY WSZYSTKIE PRZYBORY I MATERIAŁY ZOSTAŁY PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA.      

Edyta Muniak


Bezpieczny powrót do szkoły

grafika 1         grafika 2

 

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie
32-406 Zakliczyn, ul. Podgórska 123
tel. +48 12 274-65-17, fax +48 12 274-65-24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: https://zpozakliczyn.pl

gokis siepraw logo kuratoriumbip logo