• slider3
Drukuj

Aktualności - kwiecień

     Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie informuje, iż w dniach 23-24.04.2014 r. (tj. środa i czwartek) w Szkole Podstawowej odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

23.04.2014 r. (środa):

godz. 16.00 - klasa I - sala nr 2, klasa III - sala nr 6

godz. 16.30 - klasa VI - sala nr 4

godz. 17.00 - klasa IV - sala nr 5

24.04.2014 r. (czwartek):

godz. 16.00 - klasa V - sala nr 5

Zebranie klasy II odbędzie się w maju, a o terminie zostaną Państwo poinformowani.


        Niech radość Wielkanocywielkanoc

        napełni nasze serca

        nadzieją i obfitością łask

        od Chrystusa Zmartwychwstałego.

                                              

                                                          Najserdeczniejsze życzenia składają:wielkanoc

                                                          Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

                                                          oraz Społeczność Uczniowska

                                                          Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie


Rekolekcje Wielkopostne 06.04.2014 - 09.04.2014

     Dyrekcja Szkoły w Zakliczynie informuje, że w związku z odbywającymi się w parafii rekolekcjami wielkopostnymi w celu umożliwienia uczniom udziału w przeznaczonych dla nich naukach ulega zmianie organizacja pracy szkoły w dniach 07,08,09 kwietnia 2014 r. (poniedziałek, wtorek, środa).

     Uczniowie klas 1-3 realizują w dniach 07.04.2014 zajęcia do godz.10.15, natomiast w dniu 08.04.2014 do godz.11.05 (klasa III), a klasa I i II do godz.11.40, a w dniu 09.04.2014 r. do godz. 11.05. Rodzice są proszeni o odebranie dzieci o podanej godzinie.

     Uczniowie klas 4-6 realizują w dniach 07-08-09.04.2014 zajęcia do godz.11.05. Następnie, zgodnie z wolą rodziców, mogą udać się do kościoła.

     W dniu 08 kwietnia 2014 r. (dzień spowiedzi): dla uczniów klasy I i II od godziny 11.15 do godziny 11.40 odbędą się zajęcia z wychowawcą.

Czas trwania lekcji oraz przerw w dniach od 07.04.2014 r. do 09.04.2014 r.:

1. 8.00- 8.40

2. 8.45- 9.25

3. 9.35- 10.15

4. 10.25- 11.05

W dniu 08.04.2014r.( wtorek)

5. 11.15- 11.40- klasa I i II

GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW NA STOŁÓWCE:

     Dzieci z klas I-III korzystające z obiadów, w poniedziałek po nauce w kościele mają zaplanowany obiad na stołówce szkolnej ( około godz.11.35). Natomiast we wtorek i środę obiad mają zaplanowany na stołówce szkolnej o godz. 11.05.

     Dzieci z klas IV-VI korzystające z obiadów w poniedziałek, wtorek i środę mają zaplanowany obiad na stołówce szkolnej o godz. 11.05.

Drukuj

Aktualności - marzec

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zakliczynie przypomina, 01.04.2014 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica w tym dniu jest czynna w godz. od 8.00 do 14.00.


REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE SIEPRAW NA ROK SZKOLNY 2014/2015


     Dyrekcja ZPO w Zakliczynie przedstawia informację Wójta Gminy Siepraw dotyczącą rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Siepraw na r. sz. 2014/2015.

     Jednocześnie informuję, iż deklaracje i wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do Przedszkola / oddziału przedszkolnego należy składać w terminie do 31 marca 2014 r. w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu tj. poniedziałek w godz. od 7.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.00 do 15.00, a w piątek w godz. od 7.00 do 14.00.

     Po zakończeniu rekrutacji odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w SP Zakliczyn. O terminie zebrania zostaną Państwo poinformowani na naszej stronie internetowej.

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE SIEPRAW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

     Wójt Gminy Siepraw poniżej informuje o nowych zasadach rekrutacji dzieci do przedszkoli wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (ogłoszonej w DZ.U z 2014 r w dniu 3 stycznia 2014 r poz.7) Zapisy do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywają do 31 marca 2014 r.

     Karty zapisu (do pobrania w każdej placówce ) należy składać w przedszkolach/szkołach w godzinach podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole.

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

2. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym oddziałach „0”).

3. Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tj. urodzone między 1.07.2008 r. a 31.12.2009 r.) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

4. Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, winni dołączyć do Karty zapisu do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

5. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Kryteria rekrutacyjne:

1. Kryteria główne - ustalone zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są brane pod uwagę łącznie te kryteria.

2. Kryteria dodatkowe ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kryteria dodatkowe zostały ustalone przez dyrektorów Szkół (Zespołów Placówek Oświatowych) w gminie Siepraw w uzgodnieniu z Wójtem Gminy obowiązujące w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Siepraw w roku szkolnym 2014/2015.

Opis kryteriów i wzory oświadczeń poniżej:

Drukuj

Aktualności - luty

    W dniu 03.03.2014 r. tj. poniedziałek o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola - w sali nr 4 dla grupy z oddziału 3-4-latków "Biedronki", w sali nr 5 dla grupy z oddziału 4-latki "Smerfy".


Zaproszenie na narty - oferta specjalna


     Stacja narciarska SIEPRAW - SKI w celu propagowania narciarstwa wśród młodzieży szkolnej z Gminy Siepraw proponuje korzystanie ze stoku narciarskiego i wypożyczalni nart w okresie od 17 lutego do wiosny 2014 r.

     Oferta zawiera: karnet dwugodzinny na wszystkich wyciągach w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00 w cenie 12,50 zł. Wypożyczenie sprzętu (narty, buty, kijki, kask) w cenie 10 zł.

     Oferta specjalna obowiązuje za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej z terenu Gminy Siepraw.


     W dniu 14.02.2014 r. od godz. 10.00 na stoku narciarskim w Sieprawiu dla uczniów szkoły podstawowej zostaną zorganizowane konkursy związane z bezpieczeństwem i wypoczynkiem zimowym. Organizatorem jest KPP w Myślenicach. Czekają atrakcyjne nagrody.


Harmonogram zajęć w Szkole w Zakliczynie

Ferie 2014 "Odpoczywaj aktywnie"

 

Zajęcia w I tygodniu ferii
dla klas I-III
03.02.2014
poniedziałek
10.30 - 12.00
Gry i zabawy zespołowe
Wójtowiec Wiesława
04.02.2014
wtorek
9.00 - 10.30
Zajęcia z tenisa stołowego i piłki nożnej
Piwowarski Wiktor
04.02.2014
wtorek
9.00 - 13.00
Klub gier planszowych

GOKiS, Dyrda Tomasz

05.02.2014
środa
9.00 - 10.30
Zajęcia z tenisa stołowego i piłki nożnej
Piwowarski Wiktor
07.02.2014
piątek
9.00 - 10.30
Gry i zabawy zespołowe
Kurczab Katarzyna
dla klas IV-VI
04.02.2014
wtorek
10.30 - 12.00
Zajęcia z tenisa stołowego i piłki nożnej
Piwowarski Wiktor
04.02.2014
wtorek
9.00 - 13.00
Klub gier planszowych
GOKiS, Dyrda Tomasz
05.02.2014
środa
10.30 - 12.00
Zajęcia z tenisa stołowego i piłki nożnej
Piwowarski Wiktor
Zajęcia w II tygodniu ferii
dla klas I-III
10.02.2014
poniedziałek
9.00 - 10.30
Gry i zabawy zespołowe
Kurczab Katarzyna
11.02.2014
wtorek
9.00 - 13.00
Klub gier planszowych
GOKiS, Dyrda Tomasz
14.02.2014
piątek
9.00 - 10.30
Gry i zabawy zespołowe
Wójtowiec Wiesława
dla klas IV-VI
11.02.2014
wtorek
9.00 - 12.00
Piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa, tenis stołowy
Rusin Monika
11.02.2014
wtorek
9.00 - 13.00
Klub gier planszowych
GOKiS, Dyrda Tomasz
12.02.2014
środa
9.00 - 12.00
Piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa, tenis stołowy
Rusin Monika

Polecamy