• slider3
Drukuj

Aktualności - lipiec

     Urząd Gminy Siepraw informuje, iż istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowujących przynajmniej 4 dzieci (i więcej).

     Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych.

     W celu otrzymania powyższego wsparcia należy złożyć deklarację i oświadczenia w terminie do dnia 24 lipca 2014 r. pokój 24 i 25 Urzędu Gminy w Sieprawiu.

     Dodatkowe informacje na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw.

Drukuj

Aktualności - czerwiec

    Wykaz podręczników dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Zakliczynie na nowy rok szkolny 2014 / 2015 znajduje się w zakładce Szkoła - Dla uczniów - Wykaz programów / podręczników.


     Rodzice zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na zakup podręczników proszeni są o złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. (tj. poniedziałek).

Dokumenty składane do wniosku:

- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc maj 2014 r.

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego (bądź nakaz płatniczy) – jeśli posiada ponad 1 ha gospodarstwa (ha przeliczeniowy)

- zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych

- zaświadczenie o posiadaniu statutu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku

- zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS)

- zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z GOPS – u (rodzinne, stałe – tj. wypłacane co miesiąc)

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu w danym miesiącu.

 Imienne faktury na zakup podręczników (wystawione na rodzica lub prawnego opiekuna) będzie można dostarczać w terminie do 15.07.2014 r.


Dokumenty do pobrania:

Wniosek do dyrektora

Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

Oświadczenie o pracy dodatkowej


       Serdecznie zapraszamy Rodziców do uczestnictwa we Mszy Św. i wspólnej modlitwy w intencji całej społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie z okazji Święta Szkoły, która odbędzie się 10.06.2014 r. (tj. wtorek) o godz. 8.00.

Drukuj

Aktualności - maj

           Obchody Dnia Ziemi, które miały miejsce 13 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej w Zakliczynie stały się świetną okazją do edukacji ekologicznej i integracji szkolnej.

     Edukacyjną część artystyczną w tym roku przygotowali uczniowie kl. IV wraz z nauczycielem przyrody p. Janiną Lejda. Kolejnym punktem była zabawa w kalambury. Przyrodnicze hasła prezentowali uczniowie klasy VI. W drugiej części imprezy odbył się turniej wiedzy ekologicznej kl. IV-VI "Jeden z dziesięciu", natomiast klasy I-III brały udział w konkursie ekologicznym "Ekolandia". Wszystkie prace zostały wywieszone na korytarzu, a 4 najlepsze nagrodzone.

     Dzień Ziemi należy do tradycyjnego repertuaru, wpisanego w uroczystości naszej szkoły. Jest to szczególny czas, gdy uświadamiamy sobie nawzajem, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystać mądrze. Zaś głównym celem takich imprez jest troska o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody.


     W związku z opadami deszczu Szkolny i Przedszkolny Dzień Dziecka zostaje przełożony na czwartek 05.06.2014 r.

Polecamy